Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

byvandring i Lemvig

Byvandring - Lemvig set fra luften

I 2004 indbød Lemvig Museum byens borgere til et fortælleværksted med udgangspunkt i en serie luftfotografier af Lemvig i 1950erne. Hovedformålet var at indsamle viden om byens virksomheder i den periode, og det lykkedes over al forventning. Der kom også meget anden viden frem - om livet i byens forskellige kvarterer, om de mange små forretninger, om boligforhold og om børns lege.
Gennem luftfotografierne kan man så at sige tage på byvandring hen over byens tage. Her kan du læse Ellen Damgaards artikel "Lemvig set fra luften", fra museumsårbogen FRAM 2004.

I 2009 udgav Lemvig Museum bogen "Lemvig set fra luften 1946-2009" af Ellen Damgard. Det er en fin bog med luftfotos - både nye og ældre - fra byen.