Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Havnen

Viden om enkelte sogne - Thyborøn

Thyborøn, der er beliggende i Thyborøn sogn, hører under Thyborøn pastorat. Sognet blev sammen med Harboøre sogn, sammenlagt med Lemvig Kommune i 2007.
Thyborøn ligger helt ude på tangen nordvest for Lemvig, omgivet af Vesterhavet, Thyborøn Kanal og Nissum Bredning, samt Harboøre sogn. Læs også her:
Thyborøn var en fiskerby med station, kirke, præstegård, missionshus, centralskole, navigationsskole, sømandshjem, alderdomshjem, fiskeriindustri, isværk, afdelinger af bankerne i Lemvig, biograf, landbetjent og kommunale kontorer. Derudover var der toldkammer, lodsstation og redningsstation.
Under anden verdenskrig anlagde tyskerne Thyborønfæstningen, for at forsvare indsejlingen til Limfjorden. Der blev bygget 66 store og 40 mindre bunkere og kanonstillinger. De var en del af Atlantvolden, verdens største byggeri bygget i 1943-45. Doktor Rasch fra Thyborøn blev i 1944 skudt af tyskerne, mens han udførte sit erhverv. Til minde om ham blev der i 1949 rejst et mindesmærke for ham. Læs mere her:
Thyborøn er kommunens største fiskerihavn. Ud over fiskeriet, samt al den industri der er tilknyttet fiskeriet og havnen, er Thyborøn stadigvæk også en stationsby især kendt for VLTJ, udødeliggjort af folkemusikgruppen Tørfisk, der er hjemmehørende i Thyborøn.
Sognets kirke er nyopført i 2011, da det gamle måtte give op for Vesterhavets salt. Der er også fiskeri- og søfartsefterskole, Danmarks fiskeriskole, kommunal skole, institutioner, spisesteder, indkøbsmuligheder samt en del industri. Der er også en del fritids og sportsaktiviteter i Thyborøn. Som turist kan man, ud over at bade i Vesterhavet, også tage på besøg i f.eks. Sneglehuset, De røde Barakker, Jyllandsakvariet og Kystcentret.

Thoborøn fodboldhold

Thyborøn havn

Kuttere

Havnepladsen

Sildehajer

Kirkebyen

Thyborøn station

Thyborøn havn

Havnen

Kullager, Vald. Petersens butik

Bageriet

Havnen

Mary af Thyborøn

Tørfisk

Kirke og stationen

Redningsskibet Vestkysten