Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Gadefoto

Viden om enkelte sogne - Ramme

Ramme, der er beliggende i Ramme sogn, er en stationsby lidt sydvest for Lemvig. Sammen med kirken, der kan dateres tilbage til ca. 11-1200 tallet, og stationen var der også forsamlingshus med afholdshotel, alderdomshjem, en filial af Lemvig Folkebank, cementvarefabrik og maskinfabrik.
I dag er sognet dog lidt ændret. Nogen ting er helt forsvundet og andet er blevet anderledes. Skolen og daginstitutionerne er blevet lagt sammen med Lomborg, så der nu er skole i Ramme og daginstitution i Lomborg. Derudover er der et ældrecenter, håndværks- og industrivirksomheder og landbrug


I sognet ligger det tidligere herresæde Rammegård og længst mod vest det fredede jernalderanlæg Rammedige, som var et forsvarsværk på tværs af en formodet oldtidsvej mellem Viborg og et udskibningssted ved Trans. Adskillige gravhøje ses gennem sognet i en øst-vestlig linje som indikerer vejens forløb. I sognet ligger også vandløbet Ramme Å, der udspringer nord for Ramme, passerer øst om Ramme og løber ud i Bøvling Fjord ved Høvsøre. Åen har haft tre vandmøller: Overmølle ved Rammegård, Mellemmølle og Vestemølle. Læs også om Rammedige og Oldtidsvejen her:

 

Ramme by

Bageri

Flansmoses hus

Ramme station

Ramme Station

Volder

Bybillede

 

Folk på gaden i Ramme