Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Hovedgaden

Viden om enkelte sogne - Nørre Nissum

Nørre Nissum, der ligger øst for Lemvig, hører under Nr. Nissum pastorat. Sognet ligger ud til Limfjorden. Landskabet er meget bakket med en pragtfuld udsigt ud over Limfjorden.
Nr. Nissum består af: Nissumby, Nissum Kirkeby, Korinth og Seminariebyen, samt omkring liggende gårde, hvoraf flere var meget store, f.eks. Kongensgård, som var en hovedgård/kongsgård. Læs mere her:


Ud over Nr. Nissum Kirke havde sognet også en centralskole, højskole, seminarium, missionshus, forsamlingshus, telefoncentral, elektricitetsværk, alderdomshjem, landbrugsskole og andelsmejeri, samt forskellige håndværk og indkøbsmuligheder. Nørre Nissum by blev også engang kaldet for Lille København, det kan man læse mere om på vores side Viden om – spørgsmål og svar.
På Nr. Nissum kirkegård ligger sognepræst og skolemand Ad. L. Hansen begravet. Han var sammen med Indre Mission ophavsmand til oprettelse af Nr. Nissum højskole og seminarium i henholdsvis 1887 og 1892. Ved seminariet er der også rejst en mindesten af Ad. L. Hansen. Læs her:

Seminariet er der endnu, højskolen derimod er ændret til en efterskole. Landbrugsskolen er også blevet til en efterskole og i Seminariebyen ligger der endnu en efterskole. Sognets kommunale skole er østområdets største skole. Tæt på skolen ligger en daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Mejeriet er nedlagt, men bruges til fiskeindustri. Alderdomshjemmet er flyttet i et ældrecenter i stedet og sognet har også stadig en dagligvarebutik

Seminariet

Tved

Bjerg

Høstarbejdere fra Dalgård

boghandlen

Andelsmejeriet

Brugsen

 

Præstegården

 

Præstegården

 

Nr.Nissum mølle

NrNissum mølle

Højskole elever

ane Voldborgs hus

Kongensgård

Bageri og cafe

Sønder Byskov

Udsigt fra Byskov bakker

Lærer Kirkegårds villa

Hovedgaden

Mindesten