Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Kabbel

Viden om enkelte sogne - Nørlem

Byen Nørlem, der er beliggende i Nørlem sogn, ligger øst for Lemvig. Sognet ligger ud til Limfjorden. Det højtbeliggende landskab er meget bakket, med flere dalkløfter ned mod vandet. På bakkerne ligger Nørlem kirke, højt over Lemvig. Ved kirkeskibets nordside ligger et gravkapel, hvor familien Stiernhielms er stedt til hvile. Ud over kapellet skænkede familien også inventar til kirken. Familien byggede også Stiernhielms Hospital. Det blev bygget i 1780, med et hus til skolestue og lærerbolig. I 1870 blev skolen flyttet og bygningerne blev overdraget til kommunen, der brugte dem til: ”fribolig for trængende udenfor fattigvæsnet”. I Nørlem ligger den fredede herregård Kabbel, der også var tilknyttet Stiernhielms slægten, læs mere her:
I Nørlem sogn lå også en centralskole, et missionshus og et forsamlingshus. I dag er skolen blevet til en skolefritidsordning.

Møllegård

Gård

Stjernhjelms hospital

En familie ved gården

Kabbel

Folkeholdet på Kabbel

Herskabskøretøj fra Kabbel

Kabbel

Malkeholdet fra Kabbel

 

 

En gård

En gård med mølle