Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Folkehold fra Ulsund

Viden om enkelte sogne -Nees

Byerne Nees og Skalstrup, der er beliggende i Nees sogn, hører under Møborg/Nees pastorat. Nees sogn ligger syd for Lemvig, på et næs omkranset af Nissum fjord, Bøvling Inder fjord, Flynder Å samt mod syd Damhus Å. I sognet findes også flere plantager. Nees og Skalstrup ligger næsten udelukkende på hedeslette, skabt af istidens smeltevandsfloder. Hede arealerne er i dag opdyrkede. Sognet har en meget smuk og afvekslende natur. Læs mere her:
Nees kirke ligger højt med kig ud over Inder fjorden til den ene side og mod herregården Ulfsund til den anden side. Ulfsund kan dateres tilbage til 1400 - tallet.
I sognet blev venstremanden Elias Sandbæk født i 1852. Han blev valgt til folketinget og i Bøvlings anlæg er der rejst en mindesten for ham. Læs her:
I Nees står der et mindemonument over Peder Lykke. Peder Lykke levede fra 1850 til 1937. Han var en fremtrædende person i sognet, og skrev også dagbøger og erindringer. På Lemvig Museum findes der en udstilling om ham. Læs mere om ham her og om hans juleerrindringer her
Ud over kirken, havde de to byer hver sin skole og flere indkøbsmuligheder. I dag går sognets børn i skole i Bøvling eller i Flynder og det er også der de nærmeste indkøbsmuligheder er. Begge byer har hvert sit forsamlingshus. Sognet rummer fortsat landbrug, samt flere håndværkere og en del kunstner.
Efterhånden er der opstået flere kulturelle tiltag i sognet. Der bliver hvert år afholdt et 2 dages kræmmermarked i Skalstrup. I Skalstrup ligger Fru Pedersens have og i Nees ligger den Japanske have. I Nees udstiller forskellige kunstnere to bannerudstillinger hvert år og der bliver afholdt en sommer og kulturfest. Sognet udgør også en del af Nissum Fjord dagen, hvor der er mange aktiviteter i fællesskab med de andre sogne omkring Nissum Fjord. Alt dette foregår på frivillig basis.

Hornskemager Benjaminsen

Første taxa i Nees V/Ejner Nielsen

Vestergadehus Peder Lykke

Folkehold på Ulsund

Nees hede, opdyrkning

Kirkehuset i Nees

Landingdplads ved Nissum fjord

 

Parti fra Nees

Brødudsalg

Ulsund

Lauritssen`s smedeforretning

St. Agersende

Parti fra Nees

Nees Mejeri

Folkehold på Ulsund

Hesteparade på Ulsund

Sundgård i Nees

Nees - hestespand

Væver Christiane Christensen Odde

Sogneråd