Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Houe

Viden om enkelte sogne - Klinkby

Klinkby, der er beliggende i Hove sogn, er en stationsby og ligger lidt nordvest for Lemvig.
Her ligger skolen, den blev bygget i 1965, hvor den erstattede de to nedlagte skoler i Hygum og Hove. I 1964 blev De Gamles Hjem bygget, som i dag hedder Klinkby Bo- og Dagcenter.
I Klinkby er der også et varmeværk, forsamlingshus, hal samt et rigt foreningsliv. Landbrug og håndværk udgør også sin del i Klinkby og de øvrige små sogne.
Klinkby blev sammen med de små sogne Ferring, Engbjerg, Strande, Vandborg, Hove, Tørring, Hygum og Heldum først i 60érne til Klinkby Storkommune.

Hygum – Hove
I Hygum sogn var der en kirke med præstegård, missionshus opført i 1888 og en skole fra 1953, samt gårde og huse. Kirken består af romansk kor og skib samt tre gotiske tilbygninger. Tårnet har pyramide tag. Læs mere her
I Hove sogn ligger byerne Hove og Klinkby. I Hove var der kirke, skole, missionshus (opført 1896) og mejeri – oprettet som andelsmejeri i 1900 og overgået til privat eje i 1955. Også her var der landbrug.
De to sogne var i mange år traditionelle landsogne med sogneråd og alt dertil hørende. Men først i 60èrne blev de to sogne en del af Klinkby Storkommune. Nu blev først De Gamles Hjem bygget, som stod færdig i 1964 og derefter Klinkby skole, som stod færdig i 1965. Der blev ansat en kæmner og et par kontorassistenter.
Alt dette varede kun nogle få år indtil 1970, hvor den store kommune samlægning fandt sted og Lemvig Kommune var en realitet.

 

Ø.Klinkby i Houe

Forsamlingshuset i Tørring

Veje i Tørring

Tørring gl. skole

Klinkby station

Bebyggelse ved Heldum kirke

Kragelunds hus

 

Udsigt over Tørring

Udeliv

Klinkby foderstof

Tørring Præstegård

Tre fiskere frs Hygum

Hesteforspand