Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Klithuset

Viden om enkelte sogne - Harboøre

Harboøre, er beliggende i Harboøre sogn. Sognet har gennem tiden været meget præget af Indre Mission. Sognet ligger nordvest for Lemvig. Byen Harboøre ligger på Harboøre Tange sammen med de små byer Langerhuse, Vrist og Vejlby. Tangen har Vesterhavet på den ene side og Limfjorden på den anden. Landområdet er fladt og ligger ikke mange centimeter over havets overflade, dog godt beskyttet af klitter og høfder mod Vesterhavets enorme kræfter.
Harboøre var en stationsby og udover kirken var der også skole, missionshuset Elim, afholdshotel, alderdomshjem, sparekasse, postekspedition, telefoncentral og andelsmejeri, samt flere gårde. Ved Vejlby lå redningsstationen Lilleør. På Rønland lå fiskemelsfabrikken, samt fabrikken Cheminova.
Sognets kirkegård vidner med sine fællesgrave om beboernes farefulde gerning. Der er bl.a.  en mindesten over 26 fiskere, der druknede 21/11 1893, en mindesten over 12 mand der druknede 25/1 1897 under redningsforsøg med Lilleør´s redningsbåd. Samt mindesten over fregatten Alexander Newsky og ubåden U 20 fra 1.verdenskrig. På kirkegården blev der også i 1942 rejst en mindemur over druknede fiskere. Læs mere her, samt vores side her
I dag er Harboøre nok især kendt for musikfestivalen Haze Over Haarum, som hvert år trækker rigtig mange mennesker til området. Men sognet har stadigvæk også sin kirke, skole, institutioner, sport og fritid, hotel, indkøbsmuligheder, industri og et stort sommerhusområde ved Vejlby at byde på. Fabrikken Cheminova, der stadig ligger på Rønland, er den største arbejdsplads i området.

Klithuset

Knoppergård

Nymandshus

Æ Ølbryggers

Harboøre Station

Niels Noer, Ryttersgård

Kystfiskere

Karetmager C.P. Christensen

P.Nees Vrist

Ø. Stausholm

Vrist station

Harboøre savmølle

Harboørefiskere i Kallehavn

Ansatte hos tømrer Niels Jensen

Harboøre

Klithuset i Harboøre

Ventense ved Vejlby station

Vrist Landdingsplads

Vrist Strandpavillion

Langerhuse opredning af garn