Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Trabjerggaard

Viden om enkelte sogne - Gudum

Gudum, der er beliggende i Gudum sogn, ligger sydøst for Lemvig. I sognet ligger også Paris og London – læs mere her:

I Gudum sogn blev politikeren Kristen Tovborg Jensen født i 1865 og blev efter sin død i 1920 begravet på Gudum kirkegård. I Tingdalen i Gudum er der rejst et mindesmærke for ham – læs mere her


Gudum ligger i et varieret landskab, præget af morænebakker fra den sidste istid, samt smeltevandsdale der gennemskærer det flade land - hedesletten. Heden blev påbegyndt opdyrket i 1946 og har vist sig at være ganske frugtbar landbrugsjord. Mod syd ligger Klosterheden, Danmarks største plantage, som med varieret skovplantning og spredte lynghedeflader er et værdifuldt rekreativt område.
Sognets kirke kan føres tilbage til 1200-tallet, da lå der et benediktinerkloster for nonner ved Klostermølle Å i Trælborgdalen, her var der mulighed for rindende vand, samt fiskeri. Det blev efter 1484, efter en ødelæggende oversvømmelse flyttet op og føjet til sognekirken. Så efter en ombygning kom den til at danne sydfløj i klosteret. Klosteret havde store jordbesiddelser deriblandt det område der i dag kendes som Klosterhede Plantage. Efter reformationen forsvandt klostrets bygninger i løbet af et par hundrede år. I dag står kun den store kirkebygning – Gudum kirke – tilbage. En ny hovedbygning blev opført øst for kirken i 1700-tallet. Læs mere her:
Gudum fik i 1897 et missionshus og i 1899 et forsamlingshus. I 1959 blev der opført en centralskole med realklasser, samt et alderdomshjem med kommunekontor. Ligeledes var der også andelsmejeri, postekspedition, telefoncentral og en sparekasse oprettet i 1885.

Gudum er meget forandret i dag, kommunale reformer og besparelse har gjort sit ved sognet. Alderdomshjemmet er blevet til en Livstilshøjskole. Skolen er nedlagt og der forsøges nu på at finde gode brugsmuligheder til bygningerne, måske et borgerhus. Dagligvarebutikken har desværre lukket, men sognets borgere kæmper videre, for at sognet kan overleve

 

Gudum mejeri

Å Mølle

Gården Hede

V. Trabjerggaard

Gudum

 

Øster Lind

Kloster Møllen

Herrehold

Hus overfor Å møllen

Christiansbo

Håndværkere

Stausboel

Mindesten

 

Posten i Gudum

 

Åmølle