Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Høst

Viden om enkelte sogne - Fjaltring og Trans

Helt ud langs vestkysten mellem Bovbjerg Fyr i nord og Thorsminde i syd ligger de to sogne Fjaltring og Trans.
Bovbjerg fyr er blevet til et kulturelt samlingssted med teater, kunstudstillinger, fællesspisninger m.m. I Bovbjerg står et minde monument for fyringeniør C.F. Grove og Kongestenen, læs mere her
Syd for Bovbjerg ligger Trans. I Trans ligger den næsten 900 år gamle kampestenskirke, engang lå den midt i sognet; men havet gjorde sit indhug og tog det halve af sognet, så kirken nu ligger tæt mod havet. Syd for Trans ligger Fjaltring. Fjaltrings kirke, der er fra 1100 tallet og lå midt i sognet, men også her har havet været hård ved kysten, så i dag ligger kirken tæt på kysten. Moderne kystsikringer har dog næsten stoppet havets hærgen. Strandinger og redningsvæsen er væsentlige dele af egnens historie.
Tidligere boede der næsten udelukkende landmænd og fiskere her, men i det moderne Fjaltring/Trans præger tilflyttere og nye erhverv egnen ligeså meget.

Fjaltring og Trans er kendt som områdets kulturelle højborg. Her ligger bl.a. det grønlandske teater Tukâk, Kulturcentret Tuskær, der har et alsidigt program med koncerter, foredrag og kurser. I byerne bor flere kunstnere, musikere og foredragsholder og i Fjaltring ligger der galleri. Der er stadig en dagligvarebutik i Fjaltring. I Fjaltring ligger der et vandrehjem og der ligger flere feriehuse i området.

Læs mere om Bovbjerg, Trans og Fjaltring områderne her

Mærsk Kro

Fjaltring

Trans Kirke

HøstUdsigt fra Mærskdiget

Luftfoto

Høstarbejder i Fjaltring

Tuskjær

Hest med jumpe

Købmand Stougaard

Sdr. Lapholm

Smeden i Fjaltring

Roldborg

To gamle originaler

Fjaltring fiskerlav

Mærsk området

Mærsk kro