Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Familie

Viden om enkelte sogne - Dybe

Dybe sogn ligger tæt på vestkysten, sydvest for Lemvig. I sognet ligger den romanske Dybe kirke fra slutningen af 1100-tallet og er rig på historiske minder. Forsvarsanlægget Rammedige og gravhøjene, der er omtalt under Ramme har ligget langs oldtidsvejen mellem Viborg og en udskibningshavn ved Trans, vest for Dybe eller ved Dybe Å`s udløb i Vesterhavet.

Sognet består af spredt gårdbebyggelse og nogle mindre samlede bebyggelser, dels omkring kirken – hvor der også har været skole med børnebibliotek, rekonvalescenthjemmet Godthåb og ligeledes ligger der bebyggelser omkring det tidligere andelsmejeri fra1888 og det tidligere forsamlingshus fra 1893. I dag er der fortrinsvis landbrug og industri i Dybe sogn.
I Dybe blev smeden Svend Lundgaard født. Han blev kendt for sin ”jernkunst”, som er udstillet her på museet. Læs mere her:

 

Kastbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelsmejeriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dybe Kro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Thøgersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dybe Præstegård