Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Samarbejde - et nøglebegreb

I Lemvig Museums overordnede målsætning fylder begrebet "samarbejde" temmelig meget, sådan som man kan se nedenfor, både når det nævnes direkte eller indgår mere indirekte i en formulering.

Museets formål er:

Faktisk kan man slet ikke drive museum uden at samarbejde på kryds og tværs. Det er også det, der gør det rigtigt spændende at arbejde på museum - man møder de mest forskellige mennesker, får øje på nye synsvinkler, får brug for et bredt spektrum af evner. Det bliver aldrig kedeligt og ensformigt.