Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Registrering

Museets registrering

Alt hvad der kommer ind på et museum skal registreres, så eftertiden kan finde frem til den historie, som knytter sig til hver enkelt genstand. Når genstanden kommer ind på museet bliver den beskrevet og fotograferet og museumsinspektøren laver en faglig begrundelse for at denne genstand optages i museets samling.
Før i tiden blev museets samling registreret ved, at man i hånden skrev oplysningerne ind i store protokoller. I dag foregår registreringen på nettet i et landsdækkende system, der kaldes REGIN. Her bliver museets samling registreret og ordnet i digitale sager, hvor der er plads til genstande, billeder, undersøgelsesrapporter, interviews, arkivmateriale m.v., der knytter sig til samme sag. En ”sag” kan for eksempel være resultatet af en undersøgelse af en virksomhed eller en forretning, af et emne som sang og musik i Vestjylland eller af vestjysk kvægbrug. Det kan også være en samling, der knytter sig til en bestemt person eller begivenhed.
Efterhånden som alle museer i landet får registreret deres samlinger i dette system, vil det blive muligt for enhver at søge og finde museumsgenstande i ”Museernes samlinger”.
Størstedelen af Lemvig Museums samlinger er tilgængelige i Museernes Samlinger. Du kan søge i Lemvig Museums samlinger her: www.kulturarv.dk/mussam Find Lemvig Museum i museumsoversigten. Herefter har du mulighed for at søge i museets genstande, fotos mm. Du kan også søge på Lemvig Museums og Jens Søndergaards Museums kunstværker i Kunstindeks Danmark: www.kid.dk.