Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Museets planlægning

Lemvig Museum arbejder med planlægning og evaluering for sin virksomhed ligesom alle andre offentlige institutioner. Den øverste myndighed for denne del af museernes arbejde er Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. Her udarbejder man retningslinjer for museernes planlægning, og hertil indsender alle museer i landet sine regnskaber og budgetter.
Lemvig Kommune er hovedtilskudsyder for Lemvig Museum og museet er i løbende dialog med kommunens politikere og ansatte om museets virksomhed. Lemvig Museums arbejde skal indpasses i den kommunale målsætning for kulturområdet, og kommunen får tilsendt museets regnskab, budgetforslag, arbejdsplan og årsberetning.

Lemvig Museums Vedtægter
Lemvig Museum Årsberetning 2018
Lemvig Museums Årsregnskab 2018
Lemvig Museums Målsætningsprogram