Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Bøvling havn

Viden om kulturmiljø

Et kulturlandskab er et stykke natur, der er omformet og præget af menneskelig aktivitet. Når museumsfolk og planlæggere udpeger et ”kulturmiljø”, drejer det sig om et afgrænset stykke kulturlandskab, der i særlig grad egner sig at fortælle en historie – fordi sporene af menneskers liv og handlinger er særligt tydelige eller særligt vigtige for den historiske bevidsthed og identitet.
Det kan være et gammelt vejforløb med vadesteder og broer, milesten og et navn som ”Adelvej” eller ”Gammel Landevej” i Klosterheden. Det kan være en kyststrækning, hvor mennesker gennem mere end hundrede år har bygget diger og høfder for at sikre sig mod havets kræfter som Thyborøntangen. Eller det kan være Lemvig Havn, der i nutiden har synlige spor af 150 års udvikling, men også gennem sin placering på strandbredden tæt ved kirken rummer en fortælling, der går tilbage til 1200-tallet.

Lemvig Museum har udpeget en række sådanne kulturmiljøer, så de kan indgå i kommunens planlægning. På den måde kan man sikre landskabets kulturhistorie.
Netop fordi kulturmiljøerne rummer en væsentlig lokal historie, egner de sig også godt som udflugtsmål. Her kan man lære en masse om egnen, hvis man bare ved en lille smule og kan bruge sine øjne.

Nortrail 2006
En række kulturmiljøer på Lemvigegnen indgår i et system af vandrestier omkring Nordsøen:
Agger Tange
Thyborøn Kanal
Kystcentret i Thyborøn
Vejen over Harboøre og Agger Tange
Limfjorden ved Engbjerg Kirke
Bovbjerg Fyr
C.F. Groves mindesten i Ferring
Gravhøje ved Fabjerg Kirke
Gammel Landevej i Klosterheden
Vejkors ved Bækmark
Rysensteen i Bøvling
Heldum Kirke og Sogn
Kvæggårde i Hygum
Nørre Lem Kirke
Rom Kirke
Lemvig Havn
Lemvig Museum

Folkelige mødepladser - kulturmiljøer fra de folkelige bevægelsers tid
Et godt eksempel på et kulturmiljø er de folkelige mødepladser, som opstod i sidste halvdel af 1800-tallet som ramme om møder med oplysende eller politisk indhold, men også ofte underholdning i form af gymnastikopvisning eller amatørteater. I 2004 lavede Mette Lund Andersen en undersøgelse af folkelige mødepladser i Ringkøbing Amt, og den kan man læse om i museumsårbogen FRAM 2004.