Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

museumsforening

Erhvervsmedlemsskab

Lemvig Museum vil gerne styrke kontakten mellem museet og det lokale erhvervsliv. En stærk opbakning fra virksomheder i lokalområdet er af uvurderlig betydning for museet, og samtidig har museet en række tilbud, som lokale virksomheder kan have glæde af.
Museet har derfor oprettet et særligt erhvervsmedlemskab, som giver tilmeldte virksomheder en række fordele:

● Firmamedlemskort som giver gratis entre til Lemvig Museum og Jens Søndergaards Museum for 2 personer.
 
● Særlige arrangementer for virksomhedens kunder og medarbejdere, f.eks. omvisning på et af museerne, byvandringer, guidede ture i området mv. (Dog max. 1 gratis arrangement pr. år)

● 2/4 eksemplareraf museets årlige boggave - med mulighed for at købe flere med rabat – f.eks. til at uddele til personalet som julegave el. lign.

● Virksomheden får sit navn på museets hjemmeside www.lemvigmuseum.dk

 

Kontingent for erhvervsmedlemmer:
500 kr. årligt for virksomheder med op til 10 ansatte
1000 kr. årligt for virksomheder med over 10 ansatte

Tilmelding på lemvigmuseum@post.tele.dk eller tlf.:97 82 00 25