Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

Flyvholm Redningsstation

Flyvholm Redningsstation blev oprettet i 1847 som én af de første i Danmark. Der var god brug for den på "Jernkysten", som man kaldte den jyske vestkyst i lodsbøgerne. Den beskedne bygning med de korslagte Dannebrogsflag på den grønmalede port ligger lige inden for havdiget mellem Langerhuse og Vrist. Redningsstationen fungerer ikke længere, men inde i bygningen kan man se den store ro-redningsbåd med de lange årer og andet materiel. Båden var sidst i brug ved en øvelse i 1968. Mandskabet fra Flyvholm Redningsstation var med til at redde over 700 mennesker fra druknedøden, ofte med en indsats der bragte deres eget liv i fare. I dag er de små redningsstationer gjort overflødige af forbedrede navigationsmetoder og større maskinkraft; til gengæld er der stadig god brug for de store søgående redningsbåde i Thyborøn og Thorsminde og for redningsskibet Vestkysten i Thyborøn.

www.Jernkysten.dk
– strandingshistorie på Flyvholm Redningsstation og ude på kysten

Med støtte fra Kulturstyrelsen og Region Midtjylland åbnede Lemvig Museum d. 12. juni 2013 Projekt Jernkysten. Projektet formidler strandingshistorie på Flyvholm Redningsstation og ude på kysten, hvor de dramatiske begivenheder fandt sted. 
Skibsforlis har altid været en tilbagevendende begivenhed på den jyske Vestkyst og dermed en del af livet på Lemvig-egnen. I Danske Lods fra 1866 står der om Vestkysten at: ”Denne Kyst er en Jernkyst, uden havne og tilflugtssteder, hvilken Skibe derfor i Almindelighed bør undgå med alle Vinde, der ei blæse fra Land.”  Havet er barskt i stormvejr og blev et skib ført med strømmen ind mod land, kunne den sandfyldte brænding slå det til vrag på ingen tid. Søfolkenes overlevelse afhang derfor af beboerne på kysten. 
Med afsæt i Flyvholm Redningsstation og gennem App'en 'Jernkysten' gøres strandingshistorien tilgængelig ude på kysten mellem Thyborøn og Thorsminde. Centralt er havets umådelige kræfter og de søfolk, fiskere og redningsfolk, som i århundreder har været underlagt de særlige strøm- og vindforhold, som hersker netop her.
Se mere på www.jernkysten.dk
Hent app'en Jernkysten her
Se folderen OPLEV JERNKYSTEN og planlæg din egen Jernkysten-rute

Redningsbåden og raketapparatet

Hemming Klokker fra Lemvig Museum fortæller om den store roredningsbåd.

Hør Hemming Klokker fortælle om raketapparatet og redningsstolen på Flyvholm: