Site Network: Lemvig museum | Skulpturstien | Planetstien | Jens Søndergaards Museum | A. Nevskij udstillingen | Flyvholm redningsstation |

medarbejdere

Lemvig museums medarbejdere

Mette Lund Andersen

Mette Lund Andersen
Leder af Lemvig Museum, cand.mag. i europæisk etnologi.

Barselsorlov pr. 1. maj 2017.

Mailadresser:
lemvigmuseum@post.tele.dk eller
meluan@lemvigmuseum.dk

   
Inger Bjørn Knudsen

Inger Bjørn Knudsen
Konstitueret museumsleder.
Museumsinspektør, cand.mag i historie

 

Mailadresse:
ibk@lemvigmuseum.dk

 

Lars Mathiesen
Forvalter og læreruddannet museumsformidler

Mailadresse:
lm@lemvigmuseum.dk

   

Niels Erik Larsen
Bankuddannet bogholder

Mailadresse:
bogholderi@lemvigmuseum.dk


   

Gunnar Gregersen
Pedelmedhjælper

Mailadresse:
gg@lemvigmuseum.dk


   
Lene Damborg

Lene Damborg
Museumsassistent, leder af vagthold

   

Øvrige medarbejdere:

Afløsere: Jette Nygaard, Trine Slot Hansen, Karina Reinhard og Astrid Hoornenborg.

Ellen Damgaard er fratrådt 31.7.2008 og arbejder nu som frivillig med udvalgte opgaver.

Medarbejdere på Jens Søndergaards Museum: Se her